KAMAG S z mikroelementami jest nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do przedsiewnego nawożenia jesienią i wiosną. Można go stosować na wszystkie rodzaje gleb i pod większość roślin uprawnych, oprócz wrażliwych na chlorki. Polecany do nawożenia buraków, rzepaku, kukurydzy oraz drzew owocowych. Zalecany jest do stosowania pod rośliny o wysokim zapotrzebowaniu na potas, magnez i siarkę.

KAMAG S z mikroelementami

Przeznaczenie

KAMAG S z mikroelementami jest nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do przedsiewnego nawożenia jesienią i wiosną. Można go stosować na wszystkie rodzaje gleb i pod większość roślin uprawnych, oprócz wrażliwych na chlorki. Polecany do nawożenia buraków, rzepaku, kukurydzy oraz drzew owocowych. Zalecany jest do stosowania pod rośliny o wysokim zapotrzebowaniu na potas, magnez i siarkę.

Skład

Według CE

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy z mikroskładnikami

K (CaMgS) 23 (4-13-25) nawóz zawierający mikroskładniki pokarmowe (B), (Zn)

Składniki

Pylisty siarczan magnezu¹ (nr CAS 7487-88-9), chlorek potasu¹ (nr CAS 7447-40-7)

Gdzie ¹ CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

MSDS
Orientacyjne dawki nawozu
Uprawiane rośliny Dawki w zależności od zasobności potasu i magnezu w glebie
wysoka średnia niska
Buraki cukrowe i pastewne 400 500 600
Kukurydza 350 450 550
Rzepak 300 400 500
Ziemniaki 150 250 350
Rośliny strączkowe i motylkowe 250 350 450
Zboża ozime i jare 80 100 120
Drzewa owocowe 100 200 300

Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki.
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.
Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Zasady stosowania

KAMAG S z mikroelementami należy stosować wiosną lub jesienią wysiewając go przed zastosowaniem upraw (orka, gryzowanie, bronowanie), tak aby nastąpiło zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15 cm. Nawóz ten wskazany jest do zastosowania na glebach lekkich i średnich oraz o niskiej zasobności w potas i magnez.

Pakowanie
Deklarowane składniki pokarmowe
23,0 % (m/m) Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
4,0 % (m/m) Tlenek wapnia (CaO) całkowity
3,0 % (m/m) Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
13,0 % (m/m) Tlenek magnezu (MgO) całkowity
12,0 % (m/m) Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
25,0 % (m/m) Tritlenek siarki (SO3) całkowity
24,0 % (m/m) Tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie
0,10 % (m/m) Bor (B) całkowity, w postaci soli sodowej*
0,30 % (m/m) Cynk (Zn) całkowity, w postaci siarczanu*

* Zawarte w nawozie ww. mikroelementy są częściowo, w zmiennej ilości, rozpuszczalne w wodzie.

Granulometria

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5mm: co najmniej 95 %(m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2mm: nie więcej niż 10 % (m/m).

Wdrożył: Paweł Heczko © 2023. All rights reserved.

pl_PLPolish