14 czerwca 2022r uczestniczyliśmy w Dniu Pola 2022 zorganizowanym przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Świebodzinie i Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Hasłem tegorocznej imprezy było: „Zaufaj odmianom z LOZ”. Targi odbyły się na polach SDOO Świebodzin, na których do wykonania doświadczenia odmianowo-nawozowego wykorzystano nawozy produkowane przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. zastosowano nasze nawozy. Jak co roku zgromadziła okolicznych rolników, doradców rolnych, przedstawicieli lokalnych oddziałów ARiMR, PIORiN i samorządowców. Z firm z naszej branży obecni byli: SIARKOPOL, Intermag, firmy nasienne. Nasze nawozy są w tym terenie rozpoznawalne, zwłaszcza Tarnogran Potafoska, Wap-Mag. Podsumowując targi na zadowalającym poziomie, frekwencja umiarkowana około 100 zaproszonych osób. Podczas tegorocznej edycji Dni Pola w Świebodzinie SDOO zaprezentowało kolekcję: 58 odmian rzepaku, 27 odmian jęczmienia ozimego, 57 odmian pszenicy ozimej, 24 odmiany pszenżyta ozimego, 26 odmian żyta ozimego, 45 odmian ziemniaków we wszystkich grupach wczesności oraz ziemniaków przemysłowych, 30 odmian pszenicy jarej, 20 odmian pszenżyta jarego, 12 odmian owsa jarego, 17 odmian grochu, 17 odmian łubinu wąskolistnego, 7 odmian łubinu żółtego (źródło: https://swiebodzin.coboru.gov.pl/Wydarzenia/2022/20220614a.aspx)

Wdrożył: Paweł Heczko © 2023. All rights reserved.

pl_PLPolish