Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Świebodzinie wraz z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku zorganizowała Dni Pola, które odbyły się w dniu 15 czerwca 2023. Tegorocznej edycji imprezy towarzyszyło hasło: „Odmiana – najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”.

Wydarzenie miało miejsce na terenie pól SDOO Świebodzin, na których dokonano doświadczenia łączonego odmianowo-nawozowego z wykorzystaniem produktów z oferty rolniczej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp.z o.o. Nawozy takie jak: Tarnogran (przedsiewnie), Tarnogran R z borem (pogłównie), Siarczan Magnezu (pogłównie) i Pro Siarkę (dolistnie i dolistnie przed pąkowaniem) zastosowano pod uprawę rzepaku ozimego.
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Świebodzinie po zastosowaniu nawozów ZCh ocenia plon na zadowalający, pomimo suszy i znikomych opadów.

W tegorocznej kolekcji SDOO w Świebodzinie znalazło się: 59 odmian rzepaku, 31 odmian jęczmienia ozimego, 69 odmian pszenicy ozimej, 29 odmiany pszenżyta ozimego, 33 odmiany żyta ozimego, 45 odmian ziemniaków we wszystkich grupach wczesności oraz ziemniaków przemysłowych, 31 odmian pszenicy jarej, 5 odmian pszenżyta jarego, 15 odmian owsa jarego, 20 odmian grochu, 18 odmian łubinu wąskolistnego, 6 odmian łubinu żółtego. (źródło: https://swiebodzin.coboru.gov.pl/wydarzenia/2023/20230615.

 

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish