Dolomit jest popularnym nawozem przeznaczonym do stosowania w uprawach warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, szczególnie na glebach bardzo kwaśnych, kwaśnych i lekko kwaśnych, o niskiej zasobności w magnez i wapń. Nawóz efektywnie doprowadza glebę do optymalnych wartości pH neutralizując kwasowość gleby. Oprócz działania odkwaszającego Dolomit jest cennym nawozem zawierającym wapń i magnez w ilościach gwarantujących produkcję „zdrowej żywności”.

Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki.

Dolomit

Przeznaczenie

DOLOMIT (węglan wapniowo-magnezowy) jest nawozem przeznaczonym do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, w szczególności o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym, we wszystkich uprawach rolniczych, na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną zawartość magnezu powinien być stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez. Może być stosowany jako samodzielny nawóz lub jako składnik mieszanki z innymi nawozami. DOLOMIT ma działanie odkwaszające a obecność niezbędnego roślinom magnezu, powoduje zwiększenie plonów i poprawienie stanu zdrowotnego roślin.

MSDS
Zalecane dawki nawozu
Rodzaj Gleby Dawka nawozu (t/ha)
Gleby lekkie 2 – 3
Gleby średnie 3 – 4
Gleby ciężkie 4 – 5

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Po wymieszaniu z glebą składniki pokarmowe zawarte w nawozie będą uwalnianie stopniowo w czasie sezonu wegetacyjnego, bez ryzyka szybkiego wymycia poza zasięg systemu korzeniowego.

Zasady stosowania

Zalecane jest zmieszanie Dolomitu z glebą, na głębokości 15 – 20 cm. Pod rośliny ozime na glebach ornych Dolomit powinien być stosowany pod orkę siewną. W przypadku roślin jarego siewu czy sadzenia – pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną. Dopuszczalne jest stosowanie Dolomitu na użytki zielone, poprzez rozsiewanie na powierzchni pola, ale jego działanie będzie wtedy spowolnione a zabieg taki powinien być przeprowadzony jesienią, po pokosach lub wypasach.

Pakowanie
Deklarowane składniki pokarmowe
min.
45,0%
Tlenek magnezu (MgO) całkowity + tlenek wapnia (CaO) całkowity, % (m/m)
min.
15,0%
W tym: tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish