POTAFOSKA 12 jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym składniki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz ten przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Można go też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i pod użytki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych gatunków roślin. Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek.

Potafoska 12

Przeznaczenie

POTAFOSKA 12 jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym składniki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz ten przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Można go też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i pod użytki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych gatunków roślin. Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 18 %(m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 10 %(m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO₃) całkowity (ok. 28 %(m/m))
oraz tritlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie (ok. 20 %(m/m))

Skład

Według WE

NPK (CaS) 4-12-12-(16-30)

Według CE 

PFC 1(C)(I)(a)(ii) Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
NPK 4-13-12

MSDS
Orientacyjne dawki nawozu
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K (kg/ha)
Zboża ozime 350 – 550
Zboża jare 250 – 500
Rzepak 300 – 550
Buraki cukrowe 350 – 600
Strączkowe i motylkowe drobnonasienne 300 – 550
Użytki zielone 350 – 650

 

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Zasady stosowania

Jest to nawóz przedsiewny, niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10 – 15 cm. Na użytkach zielonych nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

Pakowanie
Deklarowane makroskładniki pokarmowe
4,0 azot (N) całkowity w formie amonowej, % (m/m)
13,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
11,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
12,0 tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
Granulometria

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 %(m/m)
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 %(m/m)

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish