Tarnogran K jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny zestaw makroelementów i mikroskładników
pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych,
buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Tarnogran K

Przeznaczenie

Tarnogran K jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny zestaw makroelementów i mikroskładników
pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych,
buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Skład

NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18) z B, Zn

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K
Kukurydza 500 – 800
Buraki cukrowe i pastewne 550 – 900
Zboża ozime 300 – 500
Drzewa i krzewy owocowe 350 – 600

Azot – startowa dawka zapewnia prawidłowy początkowy wzrost roślin.

Fosfor – występuje w formach o zróżnicowanej szybkości działania.

Potas – podstawowy składnik plonotwórczy w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli z siarczanem magnezu jest dostępny w całym okresie wegetacji.

Magnez – szczególnie ważny w przypadku kukurydzy, występuje w szybko przyswajalnej formie siarczanowej.

Siarka – łatwo dostępna siarka w postaci siarczanowej zwiększa plonotwórcze działanie azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka, ziarno), jest gwarantem dobrego zaopatrzenia w mikroskładniki pokarmowe.

Cynk – wpływa na wzrost i zdrowotność roślin, kontroluje gospodarkę fosforem i azotem.

Bor – poprawia kwitnienie i zawiązywanie nasion.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm.

Pakowanie
Właściwości

 

3,0% azotu (N) całkowitego w formie amonowej
10,0% fosforu (P₂O₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych
5,0% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
2,5% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie
2% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego tylko w kwasach mineralnych
21,0% potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie
6,0% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie
3,0% magnezu (MgO) całkowitego
18,0% siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie
0,1% boru (B)
0,3% cynku (Zn)

Wdrożył: Paweł Heczko © 2022. All rights reserved.

pl_PLPolish