TARNOGRAN K jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny zestaw makroelementów (N, P, K, Mg) i mikroskładników pokarmowych (B, Zn). Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy, a także zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki.

Tarnogran K

Przeznaczenie

TARNOGRAN K przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy, a także zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane składniki pokarmowe:

– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 12 % (m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 5 % (m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 18 % (m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 15 % (m/m))

Skład

Według WE

NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18) z B, Zn

Według CE 

PFC 1(C)(I)(a)(ii) Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy z mikroskładnikami

NPK (Mg) 3,5-10-21 (3) nawóz zawierający mikroskładniki pokarmowe (B), (Zn)

MSDS
Orientacyjne dawki nawozu
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K (kg/ha)
Kukurydza 500 – 800
Buraki cukrowe i pastewne 550 – 900
Zboża ozime 300 – 500
Drzewa i krzewy owocowe 350 – 600

 

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm.

Pakowanie
Deklarowane składniki pokarmowe
3,5 azot (N) całkowity w formie amonowej, % (m/m)
10,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
5,5 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
21,0 tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
3,0 tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
2,0 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
0,10 bor (B) całkowity, w postaci soli sodowej*, % (m/m)
0,30 cynk (Zn) całkowity, w postaci siarczanu*, % (m/m)

* Zawarte w nawozie ww. mikroelementy są częściowo, w zmiennej ilości, rozpuszczalne w wodzie.

Granulometria

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 % (m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 % (m/m).

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish