Nawóz TARNOGRAN pod zboża jest wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do nawożenia zbóż ozimych, jarych oraz roślin o wysokim zapotrzebowaniu na fosfor i potas.

Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki

Tarnogran pod zboża

Przeznaczenie

Nawóz TARNOGRAN pod zboża jest wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do nawożenia zbóż ozimych, jarych oraz roślin o wysokim zapotrzebowaniu na fosfor i potas.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 12 % (m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 5 % (m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 15 % (m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 13 % (m/m))

Skład

Według WE

NPK (CaMgS) 4-15-20-(5-2-13) z Cu, Mn, Zn

Według CE

PFC 1(C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy z mikroskładnikami
NPK (Mg) 4-15-20 (2) nawóz zawierający mikroskładniki pokarmowe (Cu, Mn, Zn)

MSDS
Orientacyjne dawki nawozu
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K (kg/ha)
Zboża ozime 300 – 500
Zboża jare 250 – 450
Kukurydza 350 – 750
Rzepak 350 – 550
Rośliny strączkowe 300 – 500
Rośliny motylkowe 250 – 450
Użytki zielone 200 – 500

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia

Zasady stosowania

TARNOGRAN pod zboża należy stosować przedsiewnie. Zalecane jest mieszanie go z glebą do głębokości 10-15cm

Pakowanie
Deklarowane składniki pokarmowe
4,0 azot (N) całkowity w formie amonowej, % (m/m)
15,0 pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity, % (m/m)
10,0 pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
20,0 tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
2,0 tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
1,0 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
5,0 wapń (CaO) całkowity rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m)
0,10 miedź (Cu) całkowita, w postaci siarczanu*, % (m/m)
0,10 mangan (Mn) całkowity, w postaci siarczanu*, % (m/m)
0,10 cynk (Zn) całkowity, w postaci siarczanu*, % (m/m)

* Zawarte w nawozie ww. mikroelementy są częściowo, w zmiennej ilości, rozpuszczalne w wodzie.

Granulometria

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 % (m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 % (m/m).

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish