TARNOGRAN R z borem jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, przeznaczonym do nawożenia rzepaku, gorczycy białej, kapusty i roślin strączkowych, a także roślin okopowych z uzupełnieniem potrzebnej dawki azotu. Skład chemiczny i formy składników w nawozie zapewniają dobre odżywianie roślin w całym okresie wegetacyjnym. Zalecany jest w szerokim zakresie upraw rolniczych, wymagających poza fosforem i potasem także siarki, wapnia i magnezu.

Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki.

Tarnogran R z Borem

Przeznaczenie

TARNOGRAN R z borem jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, przeznaczonym do nawożenia rzepaku, gorczycy białej, kapusty i roślin strączkowych, a także roślin okopowych z uzupełnieniem potrzebnej dawki azotu, np. saletrą amonową. Skład chemiczny i formy składników w nawozie zapewniają dobre odżywianie roślin w całym sezonie wegetacyjnym. Zalecany jest w szerokim zakresie upraw rolniczych, wymagających poza fosforem i potasem także siarki, wapnia i magnezu.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 13 %(m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 5 %(m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 22 %(m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 19 %(m/m))

Skład

Według WE

NPK (CaMgS) 3-9-19-(5-3-21) z B

Według CE 

PFC 1(C)(I)(a)(ii) Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy z mikroskładnikiem

NPK (Mg) 4-9-19 (3) nawóz zawierający mikroskładnik pokarmowy (B)

MSDS
Orientacyjne dawki nawozu
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K (kg/ha)
Rzepak ozimy 200 – 700
Bobik, łubin biały, żółty, wąskolistny 200 – 700

 

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zaleca się zmieszać go z glebą do głębokości 10-20 cm.

Pakowanie
Deklarowane składniki pokarmowe
4,0 azot (N) w formie amonowej, % (m/m)
9,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
5,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
19,0 tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
3,0 tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
2,0 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
0,20 bor (B) całkowity, w postaci soli sodowej, % (m/m)*

*zawarty w nawozie bor (B) jest częściowo, w zmiennej ilości, rozpuszczalny w wodzie

Granulometria

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 %(m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 %(m/m).

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish