TARNOGRAN R z Borem jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, przeznaczonym do nawożenia rzepaku, gorczycy białej, kapusty i roślin strączkowych, a także roślin okopowych z uzupełnieniem potrzebnej
dawki azotu. Skład chemiczny i formy składników w nawozie zapewniają dobre odżywianie roślin w całym okresie wegetacyjnym. Zalecany jest w szerokim zakresie upraw rolniczych, wymagających poza fosforem i potasem także siarki, wapnia i magnezu.

Tarnogran R z Borem

Przeznaczenie

TARNOGRAN R z borem jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, przeznaczonym do nawożenia rzepaku, gorczycy białej, kapusty i roślin strączkowych, a także roślin okopowych
z uzupełnieniem potrzebnej dawki azotu, np. saletrą amonową. Skład chemiczny i formy składników w nawozie zapewniają dobre odżywianie roślin w całym sezonie wegetacyjnym. Zalecany jest w szerokim zakresie upraw rolniczych, wymagających poza fosforem i potasem także siarki, wapnia i magnezu.

Skład

Według WE

NPK (CaMgS) 3-9-19-(5-3-21) z B

Według CE 

PFC 1(C)(I)(a)(ii)

NPK (Mg) 4-9-19 (3) nawóz zawierający mikroskładnik pokarmowy (B)

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K
Rzepak ozimy 200 – 700
Bobik, łubin biały, żółty, wąskolistny 200 – 700

 

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zaleca się zmieszać go z glebą do głębokości 10-20 cm.

Pakowanie
Właściwości

 

4,0% azot (N) całkowity, w formie amonowej
9,0% pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity
5% pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
19% tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
3% tlenek magnezu (MgO) całkowity
2,0% tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
0,20% bor (B) całkowity, w postaci soli sodowej

 

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 %(m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 %(m/m).

Wdrożył: Paweł Heczko © 2022. All rights reserved.

pl_PLPolish