TARNOGRAN R z Borem jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, przeznaczonym do nawożenia rzepaku, gorczycy białej, kapusty i roślin strączkowych, a także roślin okopowych z uzupełnieniem potrzebnej
dawki azotu. Skład chemiczny i formy składników w nawozie zapewniają dobre odżywianie roślin w całym okresie wegetacyjnym. Zalecany jest w szerokim zakresie upraw rolniczych, wymagających poza fosforem i potasem także siarki, wapnia i magnezu.

Tarnogran R z Borem

Przeznaczenie

TARNOGRAN R z Borem jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, przeznaczonym do nawożenia rzepaku, gorczycy białej, kapusty i roślin strączkowych, a także roślin okopowych z uzupełnieniem potrzebnej
dawki azotu. Skład chemiczny i formy składników w nawozie zapewniają dobre odżywianie roślin w całym okresie wegetacyjnym. Zalecany jest w szerokim zakresie upraw rolniczych, wymagających poza fosforem i potasem także siarki, wapnia i magnezu.

Skład

NPK (CaMgS) 3-9-19-(5-3-21) z B

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K
Rzepak ozimy 200 – 700
Bobik, łubin biały, żółty, wąskolistny 200 – 700

Azot – startowa dawka zapewnia prawidłowy początkowy wzrost rośliny.

Fosfor – w nawozie występuje jednocześnie w formie szybko jak i wolno działającej.

Potas – w postaci łatwo rozpuszczalnej w wodzie soli potasowej, związany w granuli z siarczanem magnezu uwalnia się z niej powoli tym samym zapewnia dobre odżywianie roślin w kolejnych fazach rozwoju.

Wapń – stanowi ważny składnik pokarmowy roślin uprawnych, głównie oleistych i strączkowych.

Magnez – obecny w nawozie w formie siarczanowej jest łatwo dostępnym źródłem składnika dla każdej rośliny uprawnej.

Siarka – występująca w dużej ilości siarka ma również postać siarczanową i jest dostępna dla roślin w całym okresie wegetacji.

Bor – bierze udział w procesach kwitnienia i zawiązywania roślin.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego, zarówno bezpośrednio na powierzchnię gleby ( siew rzutowy) jak i rzędowo-powierzchniowo lub doglebowo.

Pakowanie
Właściwości
3,0% azotu (N) całkowitego w formie amonowej
9,0% fosforu (P₂0₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych
5% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
2,5% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie
2% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego tylko w kwasach mineralnych
19,0% potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie
5,0% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie
3,0% magnezu (MgO) całkowitego
2,0% magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie
21,0% siarki (SO₃) całkowitej
0,2% boru (B) całkowitego

Wdrożył: Paweł Heczko © 2022. All rights reserved.

pl_PLPolish