TARNOGRAN jest nawozem wieloskładnikowym, przeznaczonym do nawożenia roślin okopowych, rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz użytków zielonych, szczególnie na glebach z niedoborem magnezu i potasu. Może być również stosowany w uprawie warzyw i w sadownictwie. Granulowana forma i skład chemiczny nawozu umożliwiają roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników pokarmowych stopniowo uwalniających się z nawozu.

Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki.

Tarnogran

Przeznaczenie

TARNOGRAN jest nawozem wieloskładnikowym, przeznaczonym do nawożenia roślin okopowych, rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz użytków zielonych, szczególnie na glebach z niedoborem magnezu i potasu. Może być również stosowany w uprawie warzyw i w sadownictwie. Granulowana forma i skład chemiczny nawozu umożliwiają roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników pokarmowych stopniowo uwalniających się z nawozu.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 16 %(m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 6 %(m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 13 %(m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 10 %(m/m))

Skład

Według WE

PK (CaMgS) 12-23-(6-4-10)

Według CE 

PFC 1(C)(I)(a)(ii) Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

PK (Mg) 12-23 (4)

MSDS
Orientacyjne dawki nawozu
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K (kg/ha)
Buraki cukrowe 400 – 600
Rzepak ozimy 250 – 550
Kukurydza 300 – 800
Zboża ozime 200 – 500
Użytki zielone 200 – 500

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Zasady stosowania

TARNOGRAN może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, w tym m.in. na glebach o odczynie kwaśnym. Zaleca się zmieszać go z glebą do głębokości 10-20 cm.

Pakowanie
Deklarowane makroskładniki pokarmowe
12,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
5,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
23 tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
4 tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
2 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
Granulometria

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 %(m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 %(m/m).

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish