TARNOGRAN jest nawozem wieloskładnikowym, przeznaczonym do nawożenia roślin okopowych, rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz użytków zielonych, szczególnie na glebach z niedoborem magnezu i potasu. Może być również stosowany w uprawie warzyw i w sadownictwie. Granulowana forma i skład chemiczny nawozu umożliwiają roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników pokarmowych stopniowo uwalniających się z nawozu.

Tarnogran

Przeznaczenie

TARNOGRAN jest nawozem wieloskładnikowym, przeznaczonym do nawożenia roślin okopowych, rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz użytków zielonych, szczególnie na glebach z niedoborem magnezu i potasu. Może być również stosowany w uprawie warzyw i w sadownictwie. Granulowana forma i skład chemiczny nawozu umożliwiają roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników pokarmowych stopniowo uwalniających się z nawozu.

Skład

PK (CaMgS) 12-23-(6-4-10)

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K
Buraki cukrowe 400 – 600
Rzepak ozimy 250 – 550
Kukurydza 300 – 800
Zboża ozime 200 – 500
Użytki zielone 200 – 500

TARNOGRAN zawiera magnez łatwo przyswajalny w formie siarczanowej, który przyczynia się do lepszego wykorzystania pozostałych składników pokarmowych, a wysoka zawartość CaO poprawia bilans wapnia w glebie.

Zasady stosowania

TARNOGRAN jest nawozem, który należy stosować jak najwcześniej przed wysiewem i dokładnie wymieszać z glebą podczas wykonywania przedsiewnych zabiegów agrotechnicznych. Może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, zwłaszcza na glebach o odczynie obniżonym. Przy ustaleniu dawki nawozu należy
uwzględnić przedplon, zasobność gleby w fosfor i potas oraz zapotrzebowanie roślin na te składniki w różnych fazach rozwoju.

Stosując nawóz pod rzepak ozimy należy wziąć pod uwagę, iż tworzy on od początku bardzo rozwinięty system korzeniowy i do tego potrzebuje dobrego zaopatrzenia w fosfor w pierwszej fazie rozwoju roślin i podczas tworzenia nasion, a w potas w okresie wzrostu wydłużeniowego.

W przypadku buraków cukrowych najwyższe zapotrzebowanie na fosfor przypada w całym okresie wegetacji, a na potas w czerwcu i lipcu.

W przypadku kukurydzy i zbóż ozimych najwyższe potrzeby fosforu występują w fazie krzewienia i nalewania ziarna, a potasu w okresie strzelania w źdźbło i po kwitnieniu.

Specyficzna technologia otrzymywania nawozu TARNOGRAN zabezpiecza potrzeby pokarmowe tych roślin w różnych fazach rozwoju.

Pakowanie
Właściwości
12,0% fosforu (P₂O₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych
5,0% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
2,5% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie
2,0% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego tylko w kwasach mineralnych
23,0% potasu (K₂O) rozpuszczanego w wodzie
6,0% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie
4,0% magnezu (MgO) całkowitego
10,0% siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

Wdrożył: Paweł Heczko © 2022. All rights reserved.

pl_PLPolish