Nawóz Wap Mag przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym we wszystkich uprawach rolniczych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną zawartość magnezu powinien być on stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez.

WAP MAG

Przeznaczenie

Nawóz Wap Mag przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym we wszystkich uprawach rolniczych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną zawartość magnezu powinien być on stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez.

Skład

CaMg 28-16

Zalecane dawki nawozu

W zależności od uprawianej rośliny i zasobności gleby w magnez przyswajalny nawóz stosuje się w dawkach od 20 do 60 kg MgO/ha, co w przeliczeniu na masę nawozu odpowiada 130-480 kg nawozu na hektar.

Nawóz może być stosowany samodzielnie lub jako składnik mieszanki z innymi nawozami granulowanymi przygotowanej pod konkretne potrzeby nawożonej rośliny.

Wapń – zapewnia dobre ukorzenienie się roślin, korzystne warunki do pobierania innych składników pokarmowych, większą zdrowotność roślin uprawnych. Węglanowa forma wapnia dodatkowo lokalnie odkwasza glebę.

Magnez – zapewnia dużą zawartość białka w ziarnie i paszach, efektywne pobieranie i przetworzenie azotu w plon, dużą zawartość cukru w korzeniach (przy jednoczesnym spadku związków niepożądanych – melasotworów), dużą zawartość
tłuszczu w nasionach roślin strączkowych i oleistych, wyższą zdrowotność uprawianych roślin oraz polepsza wartość wypiekową ziarna pszenic
konsumpcyjnych.

Zasady stosowania

Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną. W przypadku roślin jarego siewu czy sadzenia pod orkę zimową ewentualnie także pod orkę wiosenną.

W innych przypadkach zaleca się zmieszanie nawozu z glebą na głębokość do 15 cm. Na użytkach zielonych  nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed lub na początku ruszenia wegetacji i po pokosach lub wypasach. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane

Pakowanie
Właściwości
28,0% wapnia (CaO) całkowitego
16,0% magnezu (MgO) całkowitego

Wdrożył: Paweł Heczko © 2022. All rights reserved.

pl_PLPolish