Połowa września, to moment w którym rolnicy albo wyruszyli z siewami zbóż ozimych, albo wciąż czekają w blokach startowych, aby siewy lada moment rozpocząć.

Czy termin siewu ma znaczenie?

Optymalny dobór terminu siewu zbóż ozimych jest jednym z kluczowych składników, wpływających na odpowiedni rozwój roślin przed zimą. Rozwój ten z kolei ułatwia zbożom wejście w spoczynek zimowy we właściwej fazie, a tym samym minimalizuje ryzyko wymarznięcia plantacji. Wszystko to buduje solidny fundament, na którym później może zostać uzyskany satysfakcjonujący rolnika plon.

W Polsce wyróżniamy kilka regionów, które różnią się między sobą długością okresu wegetacyjnego, dlatego też optymalne terminy siewy zbóż ozimych są zróżnicowane w zależności od rejonu kraju, o którym mówimy.

Jako że w przypadku produkcji roślinnej kluczową rolę odgrywa pogoda, to nigdy nie możemy być pewni, czy w danych warunkach pogodowych optymalne terminy siewu okażą się najkorzystniejsze. Niemniej jednak należy pamiętać, iż optymalne terminy są wyznaczane w oparciu o dane historyczne, stąd zdecydowanie warto brać je pod uwagę przy planowaniu siewów.

Pamiętajmy również, iż zarówno zbyt wczesny, jak i zbyt późny siew niosą ze sobą negatywne konsekwencje, których w następnych etapach wzrostu rośliny już nie mogą nadrobić.

Kiedy siać zboża ozime?

Co do zasady siewy zbóż ozimych zwyczajowo zaczynamy od jęczmienia ozimego – aby zmieścić się w terminie optymalnym powinien zostać on wysiany między 5. a 20. września, z czego przed połową miesiąca z siewami powinni wyrobić się rolnicy ze wschodu i północnego wschodu kraju. Centralna Polska powinna temat siewu jęczmienia ozimego powinna zamknąć między 10. a 18. września, z kolei do 20. września czas mają rolnicy gospodarujący na zachodzie i południu kraju.

Pszenica ozima zaś we wschodniej i północno-wschodniej części kraju powinna być wysiana między piątym a dwudziestym września. Centralna część kraju powinna przystąpić do siewów 5 dni później, a rolnicy z zachodniej części Polski książkowo powinni zakończyć siewy do końca września. Pamiętajmy jednak, iż pszenica w zależności od wybranej odmiany często wysiewana jest także po zbiorze kukurydzy ziarnowej, a więc w październiku, a nawet w listopadzie. Przy sprzyjających warunkach pogodowych tak późny siew powinien odwdzięczyć się plonem wyższym, aniżeli w przypadku pszenicy jarej.

Jeśli chodzi o żyto i pszenżyto to optymalne terminy siewu w dużym stopniu pokrywają się z tymi zaprezentowanymi dla pszenicy.

Jakie nawożenie zastosować?

Przed siewem zbóż ozimych należy zaplanować odpowiednie nawożenie makroskładnikami, które zaspokoi zapotrzebowanie roślin na najważniejsze składniki pokarmowe. Aby zrobić to jak najbardziej precyzyjnie, warto przeprowadzić analizę glebową, która wskaże nam zasobność makroskładników na danym polu.

Jeśli już mamy wyniki analizy glebowej, wówczas możemy przejść do wyboru odpowiedniego nawozu. W tym wypadku warto postawić na produkty, które są stricte dedykowane roślinom zbożowym, a ich skład w jak największym stopniu odpowiada potrzebom zbóż.

Przykładem takiego nawozu jest chociażby Tarnogran Pod Zboża wytwarzany przez Zakłady Chemiczne „Siarkopol” w Tarnobrzegu. W swoim składzie oprócz azotu, fosforu i potasu posiada on także wapń, magnez oraz siarkę. W jego składzie znajdziemy również mikroelementy takie jak miedź, mangan oraz cynk. W zależności od zasobności gleby w składniki pokarmowe, w przypadku roślin zbożowych producent zaleca stosowanie tego nawozu w dawce od 300 do 500 kg/ha.

 

Polecane nawozy

 

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish