Kalendarz prac polowych wskazuje, że siewy kukurydzy czekają już za rogiem. Jest to zatem ostatni moment, aby odpowiednio zaplanować cały proces. O czym warto pamiętać?

Na przestrzeni lat obserwujemy stopniowy wzrost areału uprawy kukurydzy w Polsce. Nic w tym dziwnego, gdyż roślina ta przy odpowiednim podejściu rolnika potrafi wygenerować satysfakcjonujący wynik finansowy.

Przygotowanie gleby

Pierwszym elementem agrotechnicznej układanki w kontekście uprawy kukurydzy jest głębokie spulchnienie gleby jeszcze jesienią roku poprzedzającego siew. To szczególnie ważne, gdyż w toku zimowych opadów gleba i tak powinna zmagazynować pewne zasoby wilgoci.

Dużym błędem będzie zatem wykonanie głębokiej uprawy na wiosnę – wiązać się to będzie ze znaczącą utratą wody, która w ogromnym stopniu determinuje późniejsze plony.

Pierwszą wiosenną uprawą powinno być wyrównanie pola za pomocą bron, czy też agregatu uprawowego, dzięki czemu przerwiemy parowanie wody z gleby, a tym samym nieco przyspieszymy proces nagrzewania się jej wierzchniej warstwy.

Dobrą praktyką jest zastosowanie nawozów wieloskładnikowych przed tą uprawa, tak aby w jej toku składniki zawarte w nawozach mogły zostać wymieszane w profilu glebowym, skąd będą łatwiejsze do pobrania przez rośliny.

Pora na siew

Standardowo siewy kukurydzy trwają od ok. drugiej połowy kwietnia, do końca pierwszej dekady maja. Warto przy tym pamiętać, że im wcześniej przeprowadzimy zasiewy, tym rośliny lepiej wykorzystają zgromadzone po zimie zasoby wodne.

Co niezwykle istotne, w przypadku kukurydzy podstawowym czynnikiem decydującym o terminie siewu powinna być temperatura gleby, a nie data w kalendarzu. Przyjmuje się, że siewy są dopuszczalne w momencie, gdy temperatura gleby na głębokości siewu przekracza 8 st. Celsjusza.

Sam siew powinien odbywać się na głębokość ok. 4-5 cm, w rozstawie rzędów wynoszącej 75 cm. Przy takich założeniach na hektar wysiewamy ok. 80 tys. nasion.

Nawożenie kukurydzy

Kukurydza jest rośliną, która charakteryzuje się stosunkowo wysokimi wymaganiami pokarmowymi. Dlatego też ważne jest zadbanie o optymalne nawożenie, dzięki czemu będziemy mieli szansę na uzyskanie satysfakcjonującego plonu.

Przyjmuje się, że przy plonie kukurydzy na poziomie ok. 10 t/ha powinniśmy zastosować 200 kg/ha azotu, 100 kg fosforu, a także 150-160 kg potasu.

W praktyce rolnicy bardzo często dzielą nawożenie makroskładnikami na dwa etapy – pierwsza aplikacja nawozu wieloskładnikowego odbywa się rzutowo przed siewem, albo nawet przed uprawą przedsiewną, a druga aplikacja następuje w momencie siewu.

Pamiętajmy jednak, że aby móc skorzystać z takiego rozwiązania, powinniśmy uzbroić się w siewnik wyposażony w układu podsiewu nawozu. Jest to na szczęście coraz popularniejsza opcja, którą znajdziemy nawet w kilkunastoletnich maszynach używanych.

Nawozem, który jest dedykowany w przypadku uprawy kukurydzy jest Tarnogran K. W 100 kg tego nawozu znajdziemy bowiem 3 kg azotu, 10 kg fosforu, 21 kg potasu, a także wapń, magnez, siarkę oraz mikroelementy niezwykle przydatne przy uprawie kukurydzy: cynk oraz bor. Producent zaleca dawkę nawozu od 500 do 800 kg/ha w zależności od zasobności gleby w składniki oraz od zakładanego plonu.

 

Polecane nawozy

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish