POTAFOSKA MAGNEZOWANA granulowana jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym składniki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich składu mechanicznego. Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek. Zalecany jest do nawożenia gleb ubogich w przyswajalny magnez i na użytki zielone. Nadaje się do nawożenia wszystkich upraw polowych, szczególnie zbóż ozimych i rzepaku.

Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki.

Potafoska Magnezowana

Przeznaczenie

POTAFOSKA MAGNEZOWANA granulowana jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym składniki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek. Zalecany jest do nawożenia gleb ubogich w magnez i na użytki zielone. Nadaje się do nawożenia wszystkich upraw polowych, szczególnie zbóż ozimych i rzepaku.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:

– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 20 %(m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 11 %(m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 20 %(m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 11 %(m/m))

Skład

Według WE

PK (CaMgS) 13-13 (13-4-22)

Według CE 

PFC 1(C)(I)(a)(ii) Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
PK (Mg) 13,5-13 (4)

MSDS
Orientacyjne dawki nawozu
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zawartości fosforu w glebie (kg/ha)
Zboża jare 200 – 350
Zboża ozime 300 – 430
Ziemniaki (na oborniku) 300 – 480
Rzepak ozimy 300 – 520
Buraki (na oborniku) 410 – 620
Kukurydza (na silos) 370 – 570
Strączkowe i motylkowe 280 – 430
Użytki zielone 270 – 420

 

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Zasady stosowania

Jest to typowy nawóz przedsiewny, wskazane jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15 cm. W przypadku stosowania go na użytkach zielonych, nawóz należy wysiać wczesną wiosną według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny z uwzględnieniem zawartości fosforu w glebie. Po zastosowaniu POTAFOSKI MAGNEZOWANEJ granulowanej zalecane jest pogłówne dokarmianie roślin azotem.

Pakowanie
Deklarowane makroskładniki pokarmowe
13,5 pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
10,5 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
13,0 tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
4,0 tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
Granulometria

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 %(m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 %(m/m).

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish