SUPERFOSFAT PROSTY jest tradycyjnym, fosforowym nawozem mineralnym. Nadaje się do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej i na wszystkie rodzaje gleb. Daje dobre efekty w nawożeniu łąk i pastwisk oraz plantacji trwałych.

Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki.

Superfosfat prosty granulowany

Przeznaczenie

SUPERFOSFAT PROSTY jest tradycyjnym, fosforowym nawozem mineralnym. Nadaje się do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej i na wszystkie rodzaje gleb. Daje dobre efekty w nawożeniu łąk i pastwisk oraz plantacji trwałych.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:

– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 30 % (m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 18 % (m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 30 % (m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 18 % (m/m))

Skład

Według WE

P(CaS) 19-(20-32)

Według CE 

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
P 19,5

MSDS
Orientacyjne dawki nawozu
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zawartości fosforu w glebie (kg/ha)
Zboża jare 210 – 350
Zboża ozime 250 – 390
Rzepak 300 – 400
Buraki 350 – 450
Ziemniaki 180 – 300
Kukurydza 300 – 450
Strączkowe 200 – 300
Motylkowe drobnonasienne 200 – 350
Użytki zielone 200 – 300

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Zasady stosowania

SUPERFOSFAT PROSTY GRANULOWANY jest to nawóz przedsiewny. Wskazane jest zmieszać go z glebą do głębokości 15-20 cm. Na użytkach zielonych oraz plantacjach trwałych pozostaje na powierzchni bez przykrycia glebą i jego składniki zostają stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe.

Pakowanie
Deklarowane makroskładniki pokarmowe
19,5  pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
17,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
19,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, % (m/m)

 

Granulometria

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 % (m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej
niż 10 % (m/m).

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish