TARNOGRAN 21 jest nawozem uniwersalnym, zawierającym optymalny zestaw składników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki.

Tarnogran 21

Przeznaczenie

TARNOGRAN 21 jest nawozem uniwersalnym, przeznaczonym przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 12 %(m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 5 %(m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 20 %(m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 17 %(m/m))

Skład

Według WE

NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18)

Według CE 

PFC 1(C)(I)(a)(ii) Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

NPK (Mg) 4-10-21 (3)

MSDS
Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K (kg/ha)
Kukurydza 500 – 800
Buraki cukrowe i pastewne 550 – 900
Zboża ozime 300 – 500
Zboża jare 350 – 550
Ziemniaki 400 – 600
Rzepak 450 – 650
Drzewa i krzewy owocowe 350 – 600

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15 cm.

Pakowanie
Deklarowane składniki pokarmowe
4,0 azot (N) całkowity w formie amonowej, % (m/m)
10,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
5,5 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
21,0 tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
3,0 tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
2,0 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
Granulometria

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 %(m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 %(m/m).

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish