TARNOGRAN 21 jest nawozem uniwersalnym, zawierającym optymalny zestaw składników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Tarnogran 21

Przeznaczenie

TARNOGRAN 21 jest nawozem uniwersalnym, zawierającym optymalny zestaw składników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Skład

NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18)

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K
Kukurydza 500 – 800
Buraki cukrowe i pastewne 550 – 900
Zboża ozime 300 – 500
Zboża jare 350 – 550
Ziemniaki 400 – 600
Rzepak 450 – 650
Drzewa i krzewy owocowe 350 – 600

Azot – dawka startowa zapewnia prawidłowy początkowy wzrost rośliny.

Fosfor – w nawozie występuje w formach o zróżnicowanej szybkości działania.

Potas – podstawowy składnik plonotwórczy w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli z siarczanem magnezu, jest dostępny w całym okresie wegetacji.

Magnez – jest szczególnie ważny w przypadku kukurydzy, część magnezu występuje w szybko przyswajalnej formie siarczanowej (2%).

Siarka – łatwo dostępna siarka w postaci siarczanowej zwiększa plonotwórcze działanie azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka, ziarno), jest gwarantem dobrego zaopatrzenia w mikroskładniki pokarmowe.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15 cm.

Pakowanie
Właściwości
3,0% azotu (N) całkowitego w formie amonowej
10,0% fosforu (P₂O₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych
5,0% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i w wodzie
2,5% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie
2% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego tylko w kwasach mineralnych
21,0% potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie
6,0% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie
3,0% magnezu (MgO) całkowitego
18,0% siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

Wdrożył: Paweł Heczko © 2022. All rights reserved.

pl_PLPolish