TARNOGRAN 25 jest uniwersalnym granulowanym wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do nawożenia: buraków, kukurydzy, rzepaku, zbóż, ziemniaków, użytków zielonych oraz wszystkich innych roślin o wysokim zapotrzebowaniu względem potasu.

Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki.

Tarnogran 25

Przeznaczenie

TARNOGRAN 25 jest uniwersalnym granulowanym wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do nawożenia: buraków, kukurydzy, rzepaku, zbóż, ziemniaków, użytków zielonych oraz wszystkich innych roślin o wysokim zapotrzebowaniu względem potasu. Zawiera składniki pokarmowe w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny. Granulowana forma nawozu ułatwia równomierny wysiew oraz powoduje systematyczne uwalnianie się składników pokarmowych.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 10 % (m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 4 % (m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 17 % (m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 15 % (m/m))

Skład

Według WE

NPK (CaMgS) 5-10-25-(4-3-16)

Według CE

PFC 1(C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
NPK (Mg) 5-10-25 (2)

MSDS
Orientacyjne dawki nawozu
Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K (kg/ha)
Buraki 300 – 800
Ziemniaki 250 – 750
Kukurydza 300 – 800
Użytki zielone 200 – 500
Zboża ozime i jare 250 – 450
Rośliny strączkowe 250 – 500
Rzepak ozimy 300 – 500

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Zasady stosowania

TARNOGRAN 25 należy stosować przedsiewnie, zarówno wiosną jak i jesienią. Po wysiewie należy wymieszać go z glebą do głębokości 10-15 cm. Można również wysiewać go w rzędy, w trakcie wysadzania roślin, w odległości 10 cm od rośliny. W przypadku wysiewu rzędowego lub po wcześniejszym zastosowaniu obornika, dawkę nawozu należy zmniejszyć o 30%.

Pakowanie
Deklarowane makroskładniki pokarmowe
5,0 azot (N) całkowity w formie amonowej, % (m/m)
10,0 pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity, % (m/m)
6,0  pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
25,0 potas (K₂O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
2,0 tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
1,0 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
Granulometria

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 % (m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 % (m/m).

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish