Nawóz Wigor S przeznaczony jest do nawożenia roślin siarkolubnych takich jakich: rzepak, groch, rośliny motylkowate, kapustne, burak cukrowy i ćwikłowy, a także zbóż: pszenicy, jęczmienia i kukurydzy na glebach wykazujących niedobór siarki.

Wigor S

Przeznaczenie

Nawóz Wigor S przeznaczony jest do nawożenia roślin siarkolubnych takich jakich: rzepak, groch, rośliny motylkowate, kapustne, burak cukrowy i ćwikłowy, a także zbóż: pszenicy, jęczmienia i kukurydzy na glebach wykazujących niedobór siarki.

Skład

Według WE

S 90%

Według CE 

PFC 1(C)(I)(a)(ii)

(S) (90%)

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Uprawiane rośliny Dawki (kg/ha)
Kapustne 10-40
Rzepak ozimy 20-40
Kukurydza 15-20
Pszenica 15-20
Rzodkiewka 35-40
Jęczmień 10-15
Cebulowate 10-15
Burak cukrowy 30-35
Burak czerwony 10-30
Marchew 10-15
Groch 15-20
Pomidory 10-30
Lucerna 15-20
Fasola 5-10
Przechowywanie nawozu

Nawóz należy przechowywać w opakowaniach jednostkowych lub luzem, pod warunkiem zabezpieczenia go przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Nawóz można
przechowywać luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, po uprzednim przykryciu materiałem wodoszczelnym lub w przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach. Opakowania zabezpieczyć przed zawilgoceniem, nagrzewaniem i uszkodzeniem mechanicznym. Częściowo wykorzystane lub uszkodzone worki należy dobrze zamknąć.

Maksymalna liczba opakowań (worków) ułożonych płasko powinna być zgodna z zaleceniem przedstawionym graficznie na etykiecie. Nawóz przechowywany w big-bagach może być magazynowany w dwóch warstwach.

Zasady stosowania

Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną a w przypadku roślin jarego siewu czy sadzenia pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną.

W innych przypadkach zaleca się zmieszanie nawozu z glebą na głębokość do 15 cm. W uprawach roślin motylkowych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed lub na początku ruszenia wegetacji. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Pakowanie
Właściwości
90,0% siarka (S) całkowita

Wigor S jest nawozem granulowanym, zawierającym 90% siarki. Zawarty w nawozie bentonit (pH>7), dzięki swoim właściwościom pęcznienia w kontakcie z wodą, powoduje rozdrobnienie siarki. Cząsteczki siarki ulegają w glebie utlenieniu przez mikroorganizmy do postaci siarczanowej przyswajalnej przez rośliny.

Efekt wzrostu siarczanów w glebie następuje już po siedmiu dniach od zastosowania nawozu a dalsze systematyczne uaktywnianie się siarki zapewnia odpowiednie zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek w trakcie całego okresu wegetacji.

Wdrożył: Paweł Heczko © 2022. All rights reserved.

pl_PLPolish