Nawóz PRO-SIARKA S 800 SC wyprodukowany jest w silnie rozdrobnionej (zmikronizowanej) siarki elementarnej, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie (nawet powyżej 75%) przez rośliny uprawne, szczególnie siarkolubne takie jak: rzepak, buraki cukrowe. Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się także po zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę. Nawóz można także stosować na trwałych użytkach zielonych oraz w sadach i wszystkich uprawach warzywnych.

Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki.

Pro-Siarka S 800 SC

Przeznaczenie

Nawóz Pro-Siarka S 800 SC wyprodukowano z silnie rozdrobnionej siarki elementarnej, co umożliwia bardzo efektywne jej wykorzystanie przez rośliny, nawet powyżej 75 %. Nawóz Pro-Siarka S 800 SC przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania na gleby wykazujące niedobór siarki. Na gruntach ornych nawóz zalecany jest pod rośliny siarkolubne takie, jak: rzepak, rośliny motylkowe i burak cukrowy. Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się także po zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę. Nawóz można także stosować na trwałych użytkach zielonych oraz w sadach i wszystkich uprawach warzywnych.

Skład

Według WE

Zawiera siarkę zmikronizowaną – 800g S w 1 litrze nawozu

 

Według CE

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

(S) (55)

Składnik:
Siarka 1 (nr CAS 7704-34-9)
Gdzie 1 CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

MSDS
Zalecane dawki nawozu
Uprawiane rośliny Dawka
(l/ha)
Zalecane ilość
wody (l/ha)
Termin stosowanie nawozu
lub faza rozwojowa rośliny
Faza
rozwojowa
rośliny wg
skali BBA
Rzepak ozimy 5 300 – 500 Jesienią po wschodach roślin 10 – 29
Rzepak ozimy 8 300 – 500 Wczesną wiosną 30 – 50
Rzepak ozimy 6 300 – 500 Przed kwitnieniem 50 – 57
Jęczmień, pszenica, żyto 5 300 – 500 Po wschodach do początku
krzewienia
10 – 19*
Jęczmień browarny,
przenżyto
5 300 – 500 Koniec krzewienia
strzelanie w źdźbło
23 – 30*
Owies 5 300 – 500 Do końca fazy kłoszenia 32 – 59*
Kukurydza na ziarna
i na kiszonkę
10 700 – 1 000 W pełni rozwinięte
2 – 6 liści
19-24
Ziemniak 5 300 – 500 Kilkakrotnie, począwszy
od fazy rozwoju liści
do końca kwitnienia
21 – 70
Burak cukrowy 5 300 – 500 W okresie rozwoju liści 20 – 26
Burak cukrowy 5 300 – 500 3 – 4 tygodnie
po zwarciu rzędów
31 – 33
Peluszka, groch 5 300 – 500 W okresie od 1 do 4 w pełni
wykształconych liści
11 – 19
Łubin, słonecznik 5 300 – 500 Do fazy kwitnienia 30 – 59
Użytki zielone 20 3 000 – 4 000 Przed ruszeniem wegetacji
Chmiel 5 800 – 1000 Po naprowadzeniu chmielu
na przewodniki
Chmiel 5 1 500 – 2 000 Po osiągnięciu
przez chmiel siatki
Chmiel 5 2 500 – 3 000 W fazie kwitnienia
i później

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Zasady stosowania

Przygotowanie cieczy roboczej i sposób stosowania nawozu. Roztwór cieczy roboczej należy przygotować tuż przed wykonaniem zabiegu nawożenia.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy roboczej wstrząsnąć zawartością opakowania oraz dokładnie odmierzyć potrzebną ilość nawozu. Odmierzoną dawkę nawozu rozpuścić w wodzie w zbiorniku opryskiwacza i wymieszać. W tym celu wlać nawóz do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Następnie uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do wymaganego stężenia. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Nawóz stosuje się w formie średnio- lub drobnokroplistych oprysków za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin. Opryski należy wykonywać w dni pochmurne wieczorem lub rano. Nawóz należy stosować równomiernie na całej powierzchni w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. W zalecanym stężeniu nawóz nie powoduje korozji elementów roboczych opryskiwacza.

Dodatkowo należy przestrzegać następujących zasad:
1. Nie przekraczać zalecanego stężenia cieczy roboczej.
2. Nie opryskiwać roślin przy silnym nasłonecznieniu i wysokich temperaturach; nawóz najlepiej stosować
rano (po ustąpieniu rosy) lub późnym popołudniem.
3. Nie zaleca się stosować nawozu tuż przed wystąpieniem opadów deszczu lub w czasie deszczu.
4. Nie należy nawozić roślin fizycznie lub mechanicznie uszkodzonych, oraz zaatakowanych przez choroby i szkodniki.
5. Nie zaleca się opryskiwać roślin w czasie kwitnienia.

Pakowanie
Deklarowany makroskładnik pokarmowy
55,0 Siarka (S) Całkowita (Elementarna)

Płyn: w zawiesinie.

Właściwości

Wprowadzenie nawozu PRO-SIARKA 800 SC do gleby (siarka pobierana jest przede wszystkim z roztworu glebowego) zapewnia odpowiednie zaopatrzenie rośliny w ten pierwiastek we wszystkich fazach rozwoju – rośliny pobierają siarkę sukcesywnie do końca wegetacji, również w fazie realizacji plonu – dojrzewania (rzepak). Nawóz stosuje się w formie średnio- lub drobnokroplistych oprysków z pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin. Nawóz może być stosowany w mieszaninach fizycznych z innymi nawozami płynnymi w tym z nawozem RSM.

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish