Nawóz PRO-SIARKA S 800 SC wyprodukowany jest w silnie rozdrobnionej (zmikronizowanej) siarki elementarnej, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie (nawet powyżej 75%) przez rośliny uprawne, szczególnie siarkolubne takie jak: rzepak, buraki cukrowe. Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się także po zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę. Nawóz można także stosować na trwałych użytkach zielonych oraz w sadach i wszystkich uprawach warzywnych.

Pro-Siarka S 800 SC

Przeznaczenie

Nawóz PRO-SIARKA S 800 SC wyprodukowany jest w silnie rozdrobnionej (zmikronizowanej) siarki elementarnej, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie (nawet powyżej 75%) przez rośliny uprawne, szczególnie siarkolubne takie jak: rzepak, buraki cukrowe. Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się także po zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę. Nawóz można także stosować na trwałych użytkach zielonych oraz w sadach i wszystkich uprawach warzywnych.

Skład

Zawiera siarkę zmikronizowaną – 800g S w 1 litrze nawozu

Zalecane dawki nawozu
Uprawiane rośliny Dawka
(l/ha)
Zalecane ilość
wody (l/ha)
Termin stosowanie nawozu
lub faza rozwojowa rośliny
Faza
rozwojowa
rośliny wg
skali BBA
Rzepak ozimy 5 300 – 500 Jesienią po wschodach roślin 10 – 29
Rzepak ozimy 8 300 – 500 Wczesną wiosną 30 – 50
Rzepak ozimy 6 300 – 500 Przed kwitnieniem 50 – 57
Jęczmień, pszenica, żyto 5 300 – 500 Po wschodach do początku
krzewienia
10 – 19*
Jęczmień browarny,
przenżyto
5 300 – 500 Koniec krzewienia
strzelanie w źdźbło
23 – 30*
Owies 5 300 – 500 Do końca fazy kłoszenia 32 – 59*
Kukurydza na ziarna
i na kiszonkę
10 700 – 1 000 W pełni rozwinięte
2 – 6 liści
19-24
Ziemniak 5 300 – 500 Kilkakrotnie, począwszy
od fazy rozwoju liści
do końca kwitnienia
21 – 70
Burak cukrowy 5 300 – 500 W okresie rozwoju liści 20 – 26
Burak cukrowy 5 300 – 500 3 – 4 tygodnie
po zwarciu rzędów
31 – 33
Peluszka, groch 5 300 – 500 W okresie od 1 do 4 w pełni
wykształconych liści
11 – 19
Łubin, słonecznik 5 300 – 500 Do fazy kwitnienia 30 – 59
Użytki zielone 20 3 000 – 4 000 Przed ruszeniem wegetacji
Chmiel 5 800 – 1000 Po naprowadzeniu chmielu
na przewodniki
Chmiel 5 1 500 – 2 000 Po osiągnięciu
przez chmiel siatki
Chmiel 5 2 500 – 3 000 W fazie kwitnienia
i później
Zasady stosowania

Nawóz mineralny zawiesinowy.
Zawiera siarkę zmikronizowaną – 800g S w 1 litrze nawozu

Pakowanie
Właściwości

Wprowadzenie nawozu PRO-SIARKA 800 SC do gleby (siarka pobierana jest przede wszystkim z roztworu glebowego) zapewnia odpowiednie zaopatrzenie rośliny w ten pierwiastek we wszystkich fazach rozwoju – rośliny pobierają siarkę sukcesywnie do końca wegetacji, również w fazie realizacji plonu – dojrzewania (rzepak). Nawóz stosuje się w formie średnio- lub drobnokroplistych oprysków z pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin. Nawóz może być stosowany w mieszaninach fizycznych z innymi nawozami płynnymi w tym z nawozem RSM.

Dodatnie, plonotwórcze skutki działania siarki nawozowej ujawniają
się poprzez:
 1. Bezpośredni wzrost plonów – wynik zwiększonej efektywności nawozowego i glebowego azotu.
 2. Poprawę jakości plonów:
  • Wzrost zawartości białka w roślinach; do syntezy białek niezbędne są aminokwasy siarkowe: cysteina i metionina,
  • Wzrost zawartości tłuszczu w nasionach roślin oleistych – które wykazują kilkukrotnie większe zapotrzebowanie na siarkę niż zboża,
  • Wzrost zawartości glutenu – poprawa jakości wypiekowej mąki,
  • Wzrost zawartości skrobi w ziarniakach – siarka przedłuża fazę nalewania ziarna,
  • Zmniejszenie zawartości azotu ogólnego w ziarnie jęczmienia browarnego,
  • Zrost zawartości skrobi w bulwach ziemniaka i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego,
  • Zmniejszenie zawartości azotanów w roślinach warzywnych,
 3. Poprawę gospodarki węglowodanami w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny, co pośrednio wywołuje wzrost tolerancji roślin na stresy abiotyczne (niskie i wysokie temperatury, suszę).
 4. Wzrost syntezy tkanek mechanicznych siarka stymuluje syntezę lignin (metionina) i w konsekwencji wzrost odporności na stresy abiotyczne – wyleganie i biotyczne – porażenie przez choroby i szkodniki.
 5. Ograniczenie chorób kontrolowanych przynajmniej częściowo przez siarkę:
  • Ziemniaki – parch ziemniaczany i ospowatość bulw (ryzoktonioza),
  • Rzepak – cylyndrosporioza liści rzepaku,
  • Zboża – mączniak prawdziwy,
 6. Poprawę walorów smakowych i aromatycznych warzyw cebulowych: cebuli, czosnku: siarka zwiększa zawartość olejków eterycznych (cykloalliina – cebula i chrzan, allicyna – czosnek).

Wdrożył: Paweł Heczko © 2022. All rights reserved.

pl_PLPolish