W największym skrócie poplon to roślina, lub mieszanka roślin wysiewana pomiędzy dwoma plonami głównymi. Jakie są zalety i wady siewu międzyplonów?
Idea poplonów nie jest nowa, jednak przemierzając kraj w okresie jesiennym łatwo można zauważyć, iż wciąż spora część rolników wysiewa w swoich gospodarstwach mieszanki poplonowe. Nie ma się co temu dziwić, bowiem takie działanie choć nie pozbawione wad, może nam przynieść całe mnóstwo dobrodziejstw.

Kiedy siać, a kiedy nie siać?
Największa wada wysiewu roślin w międzyplonie dotyczy tego, iż wyciągają one wodę z gleby, co w późniejszym etapie może skutkować większym ryzykiem wystąpienia suszy.
Wada ta będzie jeszcze bardziej odczuwalna, gdy po zniszczeniu poplonu zamierzamy wysiać roślinę ozimą. Wówczas przy niesprzyjających warunkach już jesienią możemy doświadczyć deficytu opadów, co nie pozostanie bez wpływu na potencjał plonotwórczy naszej uprawy.
Zupełnie inaczej jednak sytuacja wygląda, gdy po poplonie zamierzamy wysiać roślinę jarą. Wówczas stanowisko ze zniszczonym jesienią poplonem będzie miało wystarczająco dużo czasu przez całą zimę, aby odbudować zasoby wodne.

Jakie są zalety wysiewu poplonów?
Praktykowanie w swoich gospodarstwach uprawy międzyplonów pozwala na dostarczenie glebie dodatkowej masy organicznej, co w dłuższym horyzoncie czasowym pozytywnie wpłynie na budowanie warstwy próchnicy.
Dodatkowo, jeśli nasz płodozmian jest ubogi i skupiony w głównej mierze na roślinach tego samego gatunku, to przy stosowaniu poplonów możemy to następstwo skutecznie przerwać.
Jeśli już poplony wchodzące w skład naszej mieszanki rozwiną się odpowiednio, to ze względu na zacienianie gleby ograniczają parowanie wody, dodatkowo chroniąc ją zarówno przed erozją wodną, jak i wietrzną.
Odpowiednio dobrane rośliny mogą także pozytywnie wpłynąć na strukturę gleby, gdzie ze względu na rozbudowany system korzeniowy głęboko penetrują ziemię, a tym samym wyciągają składniki pokarmowe, które były niedostępne dla roślin płycej korzeniących się.
Z punktu widzenia wysokich cen nawozów sztucznych, bardzo ważny jest także aspekt wiązania azotu atmosferycznego przez niektóre rośliny takie jak chociażby groch, łubin, czy wyka. W sytuacji gdy wysiany przez nas poplon zbuduje obfitą masę, wówczas wiosną możemy nieco zaoszczędzić na nawożeniu azotowym.
Pamiętajmy jednak, iż nie oznacza to, że całkowicie możemy zaniechać nawożenia. Przed siewem roślin jarych należy zastosować odpowiednią do aktualnych zasobności glebowych dawkę nawozów sztucznych. W tym celu doskonale sprawdzą się nawozy serii Tarnogran – chociażby Tarnogran K, Tarnogran pod zboża, czy Tarnogran 25.

 

Polecane nawozy

Wdrożył: Paweł Heczko © 2024. All rights reserved.

pl_PLPolish